Mesándel Virtusio Arguelles

Mesándel Virtusio Arguelles’ twelve books in Filipino include, among others: Parang (High Chair, 2008), Alingaw (High Chair, 2010), Alinsunurang Awit (University of Santo Tomas Publishing House, 2010), Antares (Aklat Kurimaw, 2010), Mal (High Chair, 2011), Mga Tala at Panaginip (High Chair, 2012), Guwang (High Chair, 2013), Pilas ng Papel: Mga Sanaysay sa Tula (De La […]