Discuss the genesis of a particular poem you have submitted to the Fishouse.

Luljeta Lleshanaku Q&A mbi poezinë e saj “Libra të Përdorur” (“Used Books”)

Luljeta Lleshanaku flet mbi origjinën e poezisë së saj "Libra të Përdorur". Ani Gjika ka përkthyer këtë përgjigje në Anglisht.

 

(Luljeta Lleshanaku talks about the genesis of her poem, "Used Books." Ani Gjika translates this answer in English.)