Do you have a piece of advice for young writers, aspiring poets?

Luljeta Lleshanaku Q&A me këshilla për poetë të rinj

Luljeta Lleshanaku jep disa këshilla për shkrimtarë të rinj. Ani Gjika ka përkthyer këtë përgjigje në Anglisht. 

 

(Luljeta Lleshanaku with some advice to young writers. Ani Gjika translates this answer in English.)