Highway To Heaven (in Galician)

  I.   Na autoestrada quedan marcas de curvas imposibles, liñas vacilantes que acaban directas contra a mediana.   Cómo quedaría a miña beleza de espiga tronzada e sangrante contra o cristal do parabrisas, e cál sería o estado exacto dos meus peitos que xa non caerían nunca máis?   II.   Cápsula de só. […]