Libra të Përdorur (Used Books, in Albanian)

Në njërin prej atyre mëngjeseve, kur të gjithë akrepat tregojnë Nadirin dhe grija e dëborës asnjanëson djegjen në stomak,  e vetmja gjë që mund të ndodhë është një zile dere, një libër i porositur prej javësh, të cilën posta e lë në prag pa pasur nevojë për konfirmim.   Është “Gjeografi III“, një  libër i […]