Rrëfim në Vetën e Tretë (Narration in the Third Person, in Albanian)

Ajo zë fill kur fillon të kërkosh një errësirë të ngjashme me veten, si rimën në vargun pasues, për pak muzikë, apo shkëmbim karboni si lulet në mbrëmje, ajo- ndjesia e të qenit dyzet vjeç. Dhe është vetëm çështje stili, mënyra se si ato vendosen mbi njera-tjetrën. Sepse nuk pritet më përplasje, dhe as zhurmë, […]