Stacionet e Vegjël (Small Town Stations, in Albanian)

Trenat afrohen drejt tyre si fantazma. siç futet nën shtroje burri që kthehet në mesnatë duke mbajtur larg këmbët e tij të ftohta.    Posta, kioska e biletarisë dhe ora e mbetur prapa në peron. Pasagjerët e paktë, aty, në pritje prej orësh, sepse e dinë se je ti që duhet të presësh për momentin […]