Ang Iyong Buhay ay Laging Mabibigo

Sikapin mo mang gawin ang lahat upang maging sining ang iyong buhay ay laging mabibigo Sikapin mo mang gawin ang lahat upang maging buhay ang iyong sining ay laging mabibigo Sikapin mo mang agawin ang iyong buhay upang maging lahat ang iyong sining ay laging mabibigo Ang iyong sining ay laging mababago ng iyong buhay […]