Mesandel Virtusio Arguelles

Ang Iyong Buhay ay Laging Mabibigo

Sikapin mo mang gawin

ang lahat upang maging sining

ang iyong buhay ay laging mabibigo

Sikapin mo mang gawin

ang lahat upang maging buhay

ang iyong sining ay laging mabibigo

Sikapin mo mang agawin

ang iyong buhay upang maging lahat

ang iyong sining ay laging mabibigo

Ang iyong sining ay laging mababago ng iyong buhay

Ang iyong buhay ay laging mabibigo ng iyong sining

Ang iyong sining ang iyong buhay ang iyong kabiguan

 

 


This poem first appeared in Guwang (High Chair Books, 2013).