Aralin sa Kasaysayan

Nagliyab ang bayan sa bukana ng siglo matapos ihulog ang mga salita: hiling: pumaslang at manunog. Higit na mabuti kung marami kabilang ang lahat ng lampas sa sampung taon Tila nakabitin sa mga dila ng mga kampana ang mga kahilingan Matapos ang babala wala nang tumitingala sa dupikal Sa guwang kipkip ng mga kampana ang […]