Mesandel Virtusio Arguelles

Aralin sa Kasaysayan

Nagliyab ang bayan

sa bukana ng siglo

matapos ihulog

ang mga salita:

hiling:

pumaslang at manunog. Higit na mabuti

kung marami

kabilang ang lahat ng lampas

sa sampung taon

Tila nakabitin

sa mga dila

ng mga kampana

ang mga kahilingan

Matapos ang babala

wala nang tumitingala

sa dupikal

Sa guwang

kipkip ng mga kampana

ang lahat ng maisisilid

 


This poem first appeared in Guwang (High Chair Books, 2013).