Kahon

Nakatunganga ka nang mamatay na lamang ang lumang telebisyon Naglakbay ka upang ito’y ilibing sa disyerto nakatagpo mo ang isang multong naliligaw hanap ang kanyang katawan sa hungkag na kahon     This poem first appeared in Guwang (High Chair Books, 2013).