Mesandel Virtusio Arguelles

Kahon

Nakatunganga ka

nang mamatay na lamang

ang lumang telebisyon

Naglakbay ka

upang ito’y ilibing

sa disyerto nakatagpo mo

ang isang multong naliligaw

hanap ang kanyang katawan

sa hungkag na kahon

 

 


This poem first appeared in Guwang (High Chair Books, 2013).