Kurczaki i księżyc (in Polish)

  Wracając z pracy, zawsze kupował pół pieczonego kurczaka. 
Potem poszła plotka, że się powiesił w parku pod miastem.
 Właściciel rożna nie mógł zrozumieć, dlaczego stracił

   najlepszego klienta. Wpatrzony w księżyc wycierał
 swój ostry nóż, który powinien wytrzymać trzęsienie 
 ziemi. 
 Kurczakom było już wszystko jedno.     Grzegorz Wróblewski“Kurczaki i księżyc” is […]