Orasyon

Nawawari ng mga paniki ang landas sa dilim, tangi sa tinig. Natatangi sa tinig at dilim ang kanilang buhay. Sa labas ng yungib, ang pag-aantala ng liwanag. Sa sandali—patawid sa lingid na kaligtasan—sandali silang tatabing sa langit. This poem first appeared in Ilahás (High Chair Books, 2004).