Mesandel Virtusio Arguelles

Orasyon

Nawawari ng mga paniki

ang landas

sa dilim, tangi

sa tinig. Natatangi

sa tinig

at dilim

ang kanilang buhay.

Sa labas ng yungib,

ang pag-aantala

ng liwanag.

Sa sandali—patawid

sa lingid

na kaligtasan—sandali

silang tatabing sa langit.


This poem first appeared in Ilahás (High Chair Books, 2004).