Maria do Cebreiro

Maria do Cebreiro
Poet Pick
1 [Se todo é unha cuestión de compoñer] 02:59
Biography

María do Cebreiro is a Galician poet and critical theorist. Her collections of poetry include –O estadio do espello– (1998), -(nós, as inadaptadas)- (2001), –Non queres que o poema te coñeza– (2004), Os hemisferios– (2006), –Cuarto de outono– (2008), –Non son de aquí– (2008), and –Os inocentes– (2014). She lives in Santiago de Compostela.

 


María do Cebreiro es teórica de la literatura y poeta en lengua gallega. Entre sus poemarios están: O estadio do espello (Xerais, 1998), (nós, as inadaptadas) (Fundación Caixa Galicia: Sociedade de Cultura Valle-Inclán 2002), Non queres que o poema te coñeza (P.E.N. Clube de Galicia, 2004), Os hemisferios (Galaxia, 2006), Cuarto de outono (Sotelo Blanco, 2008), Non son de aquí (Xerais, 2008), y Os inocentes (Galaxia, 2014). Vive en Santiago de Compostela.

First posted: 07/31/2015

Last modified: April 18, 2016